Slået op d.

3 skridt mod miljørigtig folie emballage

3 skridt mod mere miljørigtig folie emballage

Trin 1 mod miljørigtig folie emballage: Emballagens formål er at bevare fødevarens holdbarhed længst muligt, da miljøpåvirkningen af madspild er enorm stor. Vi tilbyder forskellige løsninger, hvor vi imødekommer behovet for et grønt alternativ, og samtidig bibeholder emballagens formål.

Spar 1 kg plast og 2 kg CO2

Ved at reducere tykkelsen på foringsposer, top ark, strækfilm og lign. får man flere foliemeter pr. kilo og derfor reduceres det årlige forbrug. Samtidig følger der typisk besparelser med.  Vi har mulighed for at reducere tykkelsen på emballagen så du opnår en stor miljøbesparelse.

Sparer du 1 kilo plast reducerer du dit CO2 udslip med ca. 2 kilo, hvilket flere producenter årligt bliver målt på i deres grønne regnskaber.

Trin 2…

Folie, der indeholder genanvendt materiale, appellerer til genbrugstanken. Løsningen medvirker til at bruge eksisterende materiale der, i produktionsprocessen, ellers ville være endt som affald. Yderste og inderste lag af denne folie er nyt materiale og derfor besidder folien samme gode svejseegenskaber som en folie uden genanvendt materiale.

PE folie med op til 50% genanvendt materiale. En PE folie, der tilgodeser miljøet og samtidig bibeholder de gode paknings- og svejseegenskaber. Materialet, der genanvendes, er internt produktionsspild, også kaldet ’technical waste’ og har ikke forladt den fødevaregodkendte produktion inden den igen indgår i folien.

og trin 3…

Vi kan levere den nyeste generation af bæredygtig GRØN PE folie. En folie som har indhold af en råvare udvundet af sukkerrør.

I livscyklusbeskrivelsen er det beskrevet at sukker har den egenskab at den optager CO2.

LogiCon Nordic tilbyder denne folie under varemærket ”I’m Green”. Denne folie kan indsamles og genanvendes sammen med den traditionelle PE. 1 kg produceret grøn PE sparer miljøet for 1,15 kg CO2 i forhold til den traditionelt producerede PE folie.

Bionedbrydelig folie

Ud over vores 3 strategiske trin til at reducere både plastforbruget og CO2 regnskabet, tilbyder vi en folie som er bionedbrydelig / komposterbar. Folien går under betegnelsen Natureflex og kan mærkes med Vincotte mærket – OK compost