Slået op d.

Forsyningssikkerhed og prisudvikling på emballageprodukter

Forsyningssikkerhed og prisudvikling på emballageprodukter

I første kvartal af 2021 har vi oplevet en helt usædvanlig situation omkring leveringssituationen af vores emballageprodukter.

folieområdet bliver vi løbende orienteret om, at der mangler tilgængelige råvarer til produktion af folierne. Flere af vores producenter oplyser, at de ikke kan købe de mængder, de plejer at kunne købe, og andre oplyser, at betingelserne for køb har ændret sig markant – det gælder ikke mindst indkøbspriserne.

Vi har naturligvis fyldt vores lagre godt op for at sikre leverancerne til rette tid, og vi er i meget tæt dialog med producenterne for at sikre, at vores ordrer bliver leveret som aftalt. Vi har ikke oplevet nævneværdige problemer ind til videre, og vi har alle antenner ude for at fange evt. problemer så tidligt som overhovedet muligt.

Det stærkt begrænsede udbud af råvarer til folier har haft voldsom indflydelse på prisniveauet. Alle råvarer er steget i uhørt grad siden nytår, og det har naturligvis en enorm betydning for prisniveauet på de færdige folier, som ligeledes har været konstant stigende gennem de seneste 5 måneder.

bølgepap har vi også oplevet usædvanlige markedsvilkår i starten af 2021.

Corona-situationen har som bekendt medført, at vi som forbrugere køber langt flere varer til levering på vores hjemmeadresser, og det har betydet en stor stigning i efterspørgslen på bølgepap. Efterspørgslen er i øjeblikket større end udbuddet i Nordeuropa, og derfor stiger priserne.

 

Fælles for alle emballageprodukter er, at leveringstiderne er meget længere end normalt, og der er en anderledes usikkerhed knyttet til håndteringen af den enkelte ordre. Vi kan derfor kun opfordre alle kunder til at kontakte os så tidligt i bestillingsforløbet som overhovedet muligt – gerne 2-3 uger før end normalt – så vi kan sikre forsyningen af emballager til jeres produktion.